SRF Skövde är en lokalavdelning inom SRF, som arbetar för att förbättra livskvaliteten för synskadade personer i regionen. Organisationen erbjuder stöd och gemenskap för individer med synnedsättning och deras anhöriga, samt arbetar för att öka medvetenheten i samhället om de utmaningar som synskadade möter dagligen. Genom att arrangera olika aktiviteter och evenemang skapar SRF Skövde möjligheter för medlemmarna att träffas, utbyta erfarenheter och delta i sociala och kulturella aktiviteter.