SRF Uppsala läns årsmöte äger rum lördagen den 20 april kl. 10 – 15 på "Storan", Kungsgatan 62, 5 tr i Uppsala. Förmiddagsfika serveras från kl. 09:30. Det serveras sallad till lunch.

Vid årsmötet granskas 2023 års förvaltning. Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning gås igenom och ny styrelse väljs.

Eftersom SRF håller kongress 2024 så kommer även kongressombud att väljas vid årsmötet.

Har du ett förslag du vill att mötet ska ta upp så skriv en motion! Den ska vara insänd till SRF Uppsala läns kansli senast 28 februari. Tänk på att det är kongress i år! Det innebär att du även kan skriva motioner som du vill ska behandlas av kongressen till distriktets årsmöte för att få hela distriktet att ställa sig bakom ditt förslag.

Motioner skickas till uppsala.lan@srf.nu eller till distriktets postadress SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala.

Årsmötet består av ombud för lokalföreningarna och de direktanslutna medlemmarna samt distriktsstyrelsen. Men det finns också tio öppna platser för de medlemmar som är intresserade. Deltar man på öppen plats har man yttrande- och förslagsrätt under mötet.

Om du vill komma på en så kallad öppen plats så meddela kansliet senast den 15 mars på uppsala.lan@srf.nu eller tfn 018-56 09 24. Ange namn, adress, telefonnummer, önskat läsmedium, behov av särskild kost eller annat som är bra att känna till. Om fler än tio anmäler sig så ska valberedningen utse vilka som får delta på öppen plats utifrån ett mångfaldsperspektiv.