Brukarrådet
Sammankallande: Tomas Wallén


Fritidsgruppen
Sammankallande: Ann-Kristin Andersson


Medlemsgruppen
Sammankallande: Kenneth Lindqvist


Redaktionsgruppen
Sammankallande: Eva Agell


Trafik- och miljögruppen
Sammankallande: Petter Lindström


Påverkansgruppen
Sammankallande: Tomas Wallén