Vår ombudsman arbetar för synskadades behov och intressen inom Region Uppsala. En väsentlig del av arbetet är att påverka politikers, myndigheters och den allmänna opinionens syn på och inställning till synskadade och deras plats i samhället. Relationerna med Syncentralen som huvudansvarig för synskadades habilitering och rehabilitering har i detta sammanhang en särställning. Kontaktskapande insatser i övrigt utgör en annan väsentlig del av denna utåtriktade verksamhet.

Ombudsmannen är också en drivande kraft i distriktets aktiviteter och evenemang som kan rikta sig till såväl medlemmar som till allmänheten.

Som ett nav i en bred verksamhet följer också ombudsmannen lokalföreningarnas verksamhet och står vid behov till förfogande för stöd och hjälp. Där kan också ingå utbildning av blivande funktionärer på olika poster inom distriktet och lokalföreningarna.

Ombudsmannen är föredragande i distriktets styrelse.

Ombudsmannen sitter på SRF Uppsala läns kansli i Funktionsrätts lokaler på Kungsgatan 64 i Uppsala. Hon har telefonnummer 018-56 09 23. Hennes mailadress är: nanna.nygren@srf.nu