Kallelse till halvårsmöte
 

Här med kallas medlemmarna i SRF Östra Värmland till halvårsmöte enligt nedan.

 

Dag:         2023-11-28

Tid:           16.00 till 18.00

Plats:        KCC Västerlånggatan 21 i Kristinehamn

 

Föreningen står för reskostnader överstigande 100 kr. tur och retur.

Sista anmälningsdag är 23-11-25.

 

Anmälan gör du till:

Monica Hedbjörn 070-898 19 97,

Ulla-Britt Thilmann 070-607 71 97

 

Handlingar till mötet får ni senast en vecka före. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

 

Välkomna hälsar styrelsen