Vill du föreslå någon person till vår styrelse. Kanske du själv vill ställa upp som ledamot. Kontakta någon i valberedningen. Vi tar tacksamt emot alla tips:

Valberedning

Jenny Näslund, Umeå, sammankallande
073-051 18 75
jenny.naslund@ume.se

Christina Reis Sjögren

David Renström, Skellefteå