Vår nya valberedning för året 2024 kommer att presenteras här inom kort. Nedan syns vår valberedning fram till året 2023.

Vill du föreslå någon person till vår styrelse. Kanske du själv vill ställa upp som ledamot. Kontakta någon i valberedningen. Vi tar tacksamt emot alla tips:

Valberedning

Jenny Näslund, Umeå, sammankallande
073-051 18 75
jenny.naslund@ume.se

Christina Reis Sjögren

David Renström, Skellefteå