Program för våren 2024
Anmäl er till aktivitet 2 dagar före aktiviteten.
Om inget annat anges så är aktiviteten i vår lokal på Klockargatan 7A, Västerås

Tel:  0706 – 315 962 eller via
E-post: srfvasteraskolbacksdalen@gmail.com

Uppdatering av programmet sker successivt.

Har ni förslag på aktiviteter som ni skulle vilja ha med i programmet? Meddela via telefon eller epost, se telefonnummer och E-postadress ovan.

Februari
6/2 Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

15/2 Föredrag, Lasse Andersson berättar om
        Thore Skogman, kl 14.00 – 16.00

20/2 Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

27/2 Föredrag om TankeFältTerapiwww.tftmalardalen.se
        Ann-margret Lövling, kl 17.30 – 19.45

29/2 Thecirkel, kl 17.30 – 19.45
        Eva Fridh och Martin von Knorring

5/3   Vardagstips, Marianne Andersson, 14.00 – 16.15

9/3   Årsmöte kl 13.00 – 16.00 på Lokalen Klockargatan 7A

14/3 Bokcirkel Introduktion, kl 14.00 – 16.15
        Medverkan från Biblioteket

19/3 Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

21/3 Thecirkel, kl 17.30 – 19.45
        Eva Fridh och Martin von Knorring

28/3 Skärtorsdag, påsk- och födelsedagsfest

2/4   Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

16/4 Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

18/4 Thecirkel, kl  17.30 – 19.45
        Eva Fridh och Martin von Knorring

25/4 Fågelskådningsinfo, Ulf Öhlander, kl 17.30 – 19.45

30/4 Vardagstips utgår då det är helgdagsafton

13/5 Fågelskådningsutflykt, kl 17.30 - 20.00 till DHRs kursgård Lagersvik 9, Västerås. Anmälan till Christer senast den 8 maj.

14/5 Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

28/5 Vardagstips, Marianne Andersson, kl 14.00 – 16.15

30/5 Thecirkel, kl 17.30 – 19.45
        Eva Fridh och Martin von Knorring

8/6  Sommaravslutning på DHRs kursgård Lagersvik 9, Västerås. Anmälan till Christer senast den 27 maj.

Varmt välkomna till vårens aktiviteter

önskar styrelsen i SRF Västerås-Kolbäcksdalen

Christer Laurén, ordförande,
Jan-Erik Johansson, vice ordförande,
Patrik Hellström, sekr, Eva Fridh, Bernt Mårtensson,
Marianne Andersson, John Balci och Ann-margret Lövling

Delar av vårens program görs i samarbete med ABF.