För att uppmärksamma Internationella funktionshinderdagen lördag den 3 december och ge seende en inblick i hur synskadade upplever sin vardag lanseras nu appen Synsimulator. Den visar hur allt från grå starr till ålderssynthet yttrar sig.

För några år sedan tog Synskadades Riksförbund reda på hur många som var inskrivna vid landets syncentraler. Siffran landade på 120 000. Åtminstone 30 000 personer är gravt synnedsatta eller helt blinda.
– Om man ser till hur många synskadade det finns i Sverige så är appen något som angår alla, säger Sofia Abrahamsson, ansvarig för digitala kanaler på Synskadades Riksförbund.

”Det här var inte lätt”

Appen används genom att användaren först väljer vilken synnedsättning som ska simuleras. På ett reglage anges även hur allvarlig den ska vara. Sedan håller användaren upp telefonen framför sig och får verkligheten, som syns genom kameran, simulerad utifrån vald diagnos och grad. 

När Synskadades Riksförbund låter människor på stan testa appen får flera av dem nya insikter. Bengt R. Johansson, som själv har glaukom, tycker att den är efterlängtad.
– Folk fattar inte vad vi har för bekymmer och vad vi måste kompensera för, säger han.

Alexander Johansson, som också testar appen, simulerar makuladegeneration och får nya insikter.
– Oj, det här var inte lätt. Det är helt klart intressant för någon som aldrig har upplevt det. Jag får en större förståelse men det kan också vara bra för politiker och tjänstemän som utvecklar, designar och bygger samhället, säger han. 

Kan användas av anhöriga eller lärare

En bred målgrupp kan ha användning av synsimulatorn. Exempel är anhöriga till personer som lever med en synnedsättning eller människor som arbetar med det offentliga rummet och vill göra en första utvärdering av om någonting är tillgängligt.
– Eller tänk om alla lärare som förbereder sig för att få en synskadad elev till sin klass skulle börja med att ladda ner den här appen för ett första försök att förstå elevens funktionsnedsättning, säger Sofia Abrahamsson.

Precis som människors individuella upplevelser, så varierar synintrycken oavsett diagnos. Två personer med samma ögonsjukdom ser och uppfattar inte nödvändigtvis samma sak. För att göra appen så sanningsenlig som möjligt har man konsulterat ögonläkare. Däremot ska appen inte användas som ett facit, poängterar Sofia Abrahamsson.
– Synnedsättningar är väldigt individuella och det går inte att säga exakt hur de yttrar sig. Bilden som appen ger kan stämma på vissa sätt men inte på andra. Syftet är inte att illustrera precis hur en synnedsättning är att leva med, för det går inte. Däremot kan synsimulatorn vara en ögonöppnare, säger hon.

Appens förlaga skapades av Norges Blindeforbund tillsammans med stiftelsen DAM. När appen behövde uppdateras ville Synskadades Riksförbund vara med på tåget och tog tillfället i akt att översätta den till en svensk version. Synsimulatorn har utvecklats med ekonomiskt stöd från Extrastiftelsen och Norges Blindeforbunds forskningsfond.

Ögonsjukdomarna som kan simuleras genom appen Synsimulator:

  • Ålderssynthet
  • Grå starr/Katarakt
  • Grön starr/Glaukom
  • Makuladegeneration (AMD)
  • Diabetesretinopati
  • Retinitis pigmentosa (RP)