Våga fråga hur mycket personen ser

I ett samspel mellan en fullt seende person och en person med en synnedsättning är det viktigt att förstå varandras förutsättningar. Det finns många respektfulla sätt att fråga en person med synnedsättning hur mycket hen ser. 

I mötesrummet eller på föreläsningen

Berätta vem som kommer in i rummet eller går ut ur rummet.
Kör en "namnrunda" innan mötet så att personen vet vilka som är i rummet. Se till att information blir tillgänglig. Berätta till exempel vad bilderna i powerpointpresentationen föreställer.

På restaurangen

Fråga om personen vill ha hjälp att läsa menyn.
Tala om var på tallriken maten ligger. Använd gärna "klockmetoden" och säg till exempel att potatisen ligger klockan tre.

På gatan

Hälsa och säg ditt namn om personen inte känner igen dig.

Vidare läsning