1. Klicka på en distrikts- eller lokalsida i sidträdet för att öppna sidan för redigering.

  2. Klicka på knappen "Lägg till innehåll" som du hittar sist av alla redigerbara fält.

    Lägg till innehåll ligger strax före knappen Förhandsgranska

  3. I menyn "Lägg till innehåll" som dyker upp, välj alternativet "Två kolumns-layout". Klicka på "Skapa" för att lägga till två innehållsboxar i innehållsfältet.

  4. Klicka på "Add puff" i varje kolumn och ange rubrik, text och länk (För tillfället ska det endast gå att skapa puffar). Spara och publicera sidan.

  5. Kontrollera att innehållet visas i två kolumner. På små skärmar visas innehållet i en kolumn.