När du valt "Innehåll" i huvudmenyn kan du se ett så kallat sidträd i navigationspanelen till vänster. Sidträdet är en hierarkisk presentation av allt innehåll på sajten. Framför allt innehåller trädet sajtens alla sidor, men även en del annat, till exempel inställningar och en papperskorg (där hamnar sidor som vi raderar).

Sidträdet ligger under fliken Innehåll, visuellt längst till vänster på skärmen. Varje del av trädet har en liten ikon. Till exempel visas Startsida som ett litet hus och Inställningar som en mapp.

Nivå 1-rubriken "Innehåll" kan betraktas som sidträdets rot.

Varje efterföljande rad motsvarar en gren i sidträdet. 

Beskrivning av sidträdet

Nivå 1-rubriken "Innehåll" kan betraktas som sidträdets rot. Under denna rubrik finns ett antal rader som är grupperade hirearkiskt.

Den första raden gäller sidan "Startsida", som också skulle kunna betraktas som innehållsträdets stam. Raden har följande delar:

  1. En knapp som kan vara antingen öppen eller stängd. Visuellt ser expandera-knappen ut som en liten högerpilOm den är stängd kan den användas för att fälla ut eventuella underliggande sidor. Skärmläsare presenterar knappen med texten "Expand child items for Startsida". Om knappen redan är öppen används den istället för att dölja alla underliggande sidor. Texten borde ändras till "Stäng Startsida", men tyvärr heter den för närvarande "Expand...". Om underliggande sidor saknas presenteras knappen inte. När expandera-knappen är utfälld är pilen neråtvänd.
  2. En länk med texten "Startsida" som öppnar vald sida för redigering. Om du väljer den länken kommer ett formulär för redigering av vald sida att presenteras i redaktörspanelen som visuellt ligger direkt till höger om innehållsträdet. Än så länge saknas tyvärr en meningsfull rubricering av denna panel för användare med skärmläsare, så vi måste ta till olika sorters knep för att hitta panelen. Till exempel fritextsökning efter titeln på den valda sidan, eller att fritextsöka efter "papperskorg" (den ligger sist i innehållsträdet, så redigeringspanelen finns strax efter denna).
  3. Knappen för kontextmeny. Se sidan Öppna kontextmeny. Om du klickar på knappen presenteras en meny med rubriken "Skapa". Där visas en lista över olika sidtyper som du kan välja om du ska skapa en ny sida på just den här platsen.Under rubriken skapa står det Skapa innehåll under Startsida och sedan får jag alternativen inställningar, standardsida, listningssida, söksida, ingångssida och webbplatskarta.Observera även knappen allra sist i kontextmenyn (längst ner i fönstret). Den har texten "Gör något annat" och leder till många viktiga funktioner för redaktören. Mer information om denna meny finns på sidan Öppna redigeringsmeny.Under sidnamnet Stöd oss visar menyn alternativen Skapa, ta bort, skapa innehållsmall, flytta, kopiera, sortera, handlar domännamn, rättigheter, lösenordsskydd, meddelanden och ladda om noder.

Allra sist i sidträdet ligger papperskorgen, som också går att öppna och stänga med pilknappen. Det kan du göra om du till exempel råkat radera en sida av misstag. Då kan du leta upp den i papperskorgen och återställa sidan. Menyknappen för papperskorgen har lite annat innehåll än menyknappen för sidor: Där kan du till exempel tömma papperskorgen.