Efter du skapat dina nyhets- och kalendarium listnings sidor kan du även lägga till ett RSS-flöde för varje listnings sida, detta gör att användarna kan prenumerera på nyheter och de kalender händelser som läggs ut och få dessa till sig via sin RSS-läsare.
Notera att vi inte kan ge support på RSS-läsare, vi tillhandahåller endast ett flöde som användaren kan prenumerera på.

De är 2 olika flöden för nyheter respektive kalendarium poster, medans själva förfarandet är likadant för båda.

1. Klicka på Mer menyn (3 punkter) på Nyhetslistningssidan eller Kalendarium listnings sidan, samma nivå när du skapar ny nyhet eller ny kalender händelse, välj RSS-flöde i listan:

2. Ange namn på sidan, följ den standard med hela förenings namnet för att förenkla sök på hemsidan.
Ange Root-sida, detta är samma sida som du valde när du la till RSS-flöde, det gör att endast de nyheter/kalenderhändelser som ligger under den sidan kommer att visas.
Ange titel på sidan som visas för besökarna, följ även här den standard som satts med hela föreningsnamnet
Ange beskrivning av flödet
Ange hur många nyheter/kalenderhändelser som skall visas, förslagsvis mellan 10-20 st.

3. Välj spara löpande under tiden när du lägger till detta så det inte försvinner om du behöver gå ifrån. När du är klar väljer du Spara och Publicera, RSS-flödet syns nu på Nyheteslistningssidan eller Kalenderlistningssidan beroende på vilken du valt att lägga till.