1. Skapa först en ny sida eller välj en befintlig sida i sidträdet.

  2. Klicka på knappen "Lägg till innehåll" under rubriken "Ytterligare innehåll" längst ner på sidan. 

    Knappen Lägg till innehåll ligger efter etiketten Innehåll i avsnittet Ytterligare innehåll.

  3. I menyn "Lägg till innehåll" som dyker upp, välj alternativet "Frågor och svar".

    Frågor och svar syns som ett av tre alternativ i dialogen Lägg till innehåll.

  4. Klicka på knappen "Add Fråga" (Ja, än så länge används tyvärr den knasiga formuleringen.) för att öppna en meny där du kan skriva in en fråga och ett svar. Klicka på "Skapa" för att lägga till frågan. Klicka på "Add Fråga" igen för att lägga till fler frågor. Klicka på "Skapa" när du är klar för att lägga till frågorna på sidan.

    Knappen heter faktiskt Add Fråga
  5. Spara och publicera och kontrollera att innehållet visas på sidan. Frågorna kommer visas som en drop down-meny. När sidan laddas visas svaren infällda. Vid tryck på en frågerubrik ska svarstexten visas. Vid tryck igen ska svarstexten döljas.