För att logga in som redaktör:

  1. Öppna din webbläsare. Gå till srf.nu/umbraco 
  2. Du kommer då till en sida med inloggningsformulär. Fyll i din e-post och lösenord. Klicka på Logga in.

Om epost och lösenord var korrekta bör du då hamna i redaktörsgränssnittet.