Nyhetslistningssida

 1. Välj typen Nyhetslistningssida när du skapar en ny sida.  Det går bara att välja denna sidtyp under sidor av typen Ingångssida.

  Alternativet Nyhetslistningssida finns som alternativ för ingångssidor - vilka visuellt presenteras med en ikon som ser ut som fyra svarta rutor i fyrkant

 2. Förutom de vanliga fälten kan du välja "Sorteringsordning" när du redigerar listningssidan, för att välja hur de underliggande sidorna ska sorteras, t.ex. i bokstavsordning eller publiceringsdatum.

 3. Klicka på "Spara och publicera" och kontrollera att sidan visas korrekt. Det kommer inte finnas något innehåll i listan förrän det har skapats underliggande sidor.

  Skärmbild av nyhetslistningssida med en nyhet

 4. Nu kan du skapa nyheter under den nya nyhetslistningssidan.

Kalendarie

 1. Välj typen Kalendarie när du skapar en ny sida.  Det går bara att välja denna sidtyp under sidor av typen Ingångssida.

  Alternativet Kalendarie finns som alternativ för ingångssidor - vilka visuellt presenteras med en ikon som ser ut som fyra svarta rutor i fyrkant

 2. Förutom de vanliga fälten kan du välja "Sorteringsordning" när du redigerar listningssidan, för att välja hur de underliggande sidorna ska sorteras, t.ex. i bokstavsordning eller publiceringsdatum.

 3. Klicka på "Spara och publicera" och kontrollera att sidan visas korrekt. Det kommer inte finnas något innehåll i listan förrän det har skapats underliggande sidor.

  Skärmbild av kalendarie med en kalenderhändelse. Före listan hamnar automatiskt en sökfunktion där användaren kan välja distrikt och/eller kategori.

 4. Nu kan du skapa kalenderhändelser under den nya kalendariesidan.