Skapa ett nytt formulär

 1. Klicka på "Formulär" i huvudmenyn. 

  Formulär är ett av de sista alternativet i huvudmenyn som ligger allra först på sidan.

 2. I navigationspanelen visas då inte längre sidträdet utan en liknande struktur där varje nod motsvarar en formulär-relaterad resurs. Välj noden "Forms" och öppna kontextmenyn för den (visuellt används en knapp med tre prickar) för att skapa ett nytt formulär. Välj "Tomt formulär".

  "Tomt formulär" ligger under Skapa

 3. Ange ett namn för formuläret, t.ex. "Bli medlem".

 4. Lägg till fält i formuläret med knappen "Lägg till fråga". Då öppnas en omfattande panel som heter "Lägg till fråga". Fokus flyttas automatiskt till dess första fält, "Ange fråga".

  Knappen Lägg till fråga ligger strax efter knappen för att radera

 5. I fältet "Ange fråga", skriv in det du vill att användaren ska fylla i, t.ex "Förnamn". Du kan också lägga till en hjälptext som gör det enklare för användaren att förstå hur formuläret ska fyllas i.

  Början av den stora panelen Lägg till fråga. Den tredje kontrollen är knappen "Välj svarstyp".

 6. Välj en svarstyp. Välj det alternativ som passar bäst för frågan, t.ex."Kort svar". Tryck på knappen "Skicka" för att spara frågan. Då stängs panelen för svarstyper. Fokus flyttas tillbaka till namnet på frågan.

  Svarstyperna är Kort svar, Långt svar, Datum, Checkbox, Filuppladdning, Flerval, Datasamtycke, Rullgardinsmeny, Enkelval, Titel och beskrivning, Dold

 7. Om du vill kan du gruppera frågorna för att göra det enklare för användaren att fylla i. Klicka på knappen "Lägg till ny grupp" och ge varje grupp ett namn, t.ex. "Personuppgifter", "Kontaktuppgifter" etc. Du kan också dela upp formuläret på flera sidor, t.ex "Steg 1" och "Steg 2" genom att klicka på knappen "Lägg till ny sida".

  I slutet av formulär-redigeringen finns knapparna Lägg till ny grupp och Lägg till ny sida

 8. Tryck på knappen "Spara" för att spara formuläret. Sedan kan du lägga in formuläret på en innehållssida.

Lägga in formulär på en innehållssida

 1. Välj en sida i sidträdet för att redigera, eller skapa en ny sida.
 2. Välj "Insert Macro" i brödtextfältets verktygslist. 

  Verktygslisten finns i början av redigeringsfältet. Insert Macro ligger i slutet av verktygslisten.

 3. I panelen "Select macro" som dyker upp, välj "Formulär". Välj det formulär du vill använda i listan. Tryck på knappen "Skicka" för att lägga till formuläret. Tryck på knappen "Spara och publicera" för att spara sidan.

 4. Kontrollera att formuläret visas på sidan med textfält och en knapp för att skicka.

 5. Testa att fylla i formuläret. Tryck på knappen "Skicka". Formuläret ska då ersättas med en text "Tack" (alternativt annan text om du redigerat detta).

 6. Kontrollera sedan att inmatad information lagras korrekt. Gör så här: Gå tillbaka till Umbraco CMS och klicka på "Formulär" i toppmenyn. Expandera noden "Formulär" i navigationspanelen för att se alla sparade formulär. Expandera noden för det formulär du skapat och tryck på "Entries". I listan bör nu finnas ett svar och det värde du skrivit in visas i listan.

Redigera formulär och avancerade inställningar

 1. Klicka på "Formulär" i toppmenyn. Expandera noden "Formulär" i navigationspanelen och välj det formulär du vill redigera.

 2. Ändra egenskaperna för textfältet genom att trycka på kugghjulsikonen. Gör tex fältet obligatoriskt att fylla i, ange en maxlängd, och så vidare. Kontrollera att ändringarna slår igenom på dom sidor där du lagt in formuläret.

 3. Lägg till fler frågor av olika typer som långt svar, flerval, enkelval, datum. Kontrollera att frågorna syns på sidan och fungerar som tänkt.

 4. Ange ett namn för sida och lägg till fler sidor med fler frågor. Kontrollera att det nu går att bläddra mellan olika sidor i formuläret.

 5. Redigera formulärets egenskaper genom att trycka på kugghjulsikonen i över högra hörnet med text "Settings". Här kan du ställa in text för knapparna i formuläret och välja om data ska sparas eller ej. (Vi har stängt av möjligheten att länka till en egen CSS-fil). Testa olika inställningar.

 6. Längst ner på sidan för formulärredigering går det att redigera arbetsflöde. Det innebär att man kan välja vad som ska hända när man skickar formuläret. Som standard är arbetsflödet att det visas en tacktext och att det skickas ett e-mail.

 7. Tryck på "Skicka meddelande / gå till sidan" och välj en sida som ska visas när formuläret skickas. Spara formuläret och kontrollera att du hamnar på tacksidan efter att ha skickat formuläret.

 8. Tryck på "Send email template...". Här kan du redigera till vilken adress som E-post ska skickas m.m. OBS! För nuvarande skickas inga mail. (AK hittar inte detta alternativ?)