1. Klicka på startsidan i sidträdet för att öppna sidan för redigering.

  2. Klicka på knappen "Lägg till innehåll" som du hittar sist av alla redigerbara fält.

    Lägg till innehåll ligger strax före knappen Förhandsgranska

  3. I menyn "Lägg till innehåll" som dyker upp, välj alternativet "Tre kolumns-layout". Klicka på "Skapa" för att lägga till tre innehållsboxar i innehållsfältet.

  4. Klicka på "Add puff" i varje kolumn och ange rubrik, text och länk (För tillfället ska det endast gå att skapa puffar). Spara och publicera sidan.

    Det ska finnas tre knappar vid namn Add puff - en för varje puffplats
  5. Kontrollera att innehållet visas i tre kolumner. På små skärmar visas innehållet i en kolumn.

    Förhandsvisning av de tre kolumnerna. De visas i exemplet med ljusgrön bakgrund och mörkgrön ram.