1. Meny
  2. Synskadades Riksförbund
  3. Sök
Ledarhundarna Kalvin, en svart labbe. I mitten ligger Dixie, en gul labbe och längst ut till höger sitter Gibson också en svart labbe.

Om oss

En viktig del av SRF Skånes arbete är att ta tillvara synskadades intressen. Genom att påverka politiker och andra beslutsfattare, vill vi åstadkomma ett mer tillgängligt samhälle, där vi synskadade kan vara fullt delaktiga och leva på jämlika villkor med andra.

Ögon med olika utseende i ett upprepande mönster.

Tips & trix

Att leva med synnedsättning fungerar i mångt och mycket som vilket liv som helst. Men i bland behöver man lite tips och trix, så kallade life hacks. Sådana hittar du här.

Kongress 2021
Krisen för synskadade som nekas färdtjänsttillstånd fortsätter. I förra veckan fick två personer med synnedsättning besked att deras ansökningar om förnyat färdtjänsttillstånd avslagits av Skånetrafiken. Skånetrafiken motiverade avslagen med att personerna inte ansågs ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand i närmiljön.

För att läsa mer klicka här