Från och med 2023 kommer vi att låta alla våra barn- och ungdomsmedlemmar anmäla sitt intresse för olika specifika frågor och uppdrag. En del har större intresse för intressepolitik och skolfrågor, medan andra vill agera testpersoner för nya aktiviteter.

Vi kan då skapa tillfälliga fokusgrupper vid en specifik intressepolitisk fråga eller en konkret uppgift. På så sätt kan våra barn- och ungdomsmedlemmar anmäla sig till olika uppgifter utifrån eget intresse, kunskaper och erfarenheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss på barnoforaldrar@srf.nu eller ring: 08-39 92 46