Fakta om ledarhundar

Ledarhunden är tränad att väja för hinder av olika slag, hitta stolpar och trappor med mera. En person som har en ledarhund kallas för ledarhundsförare. Tillsammans bildar hunden och föraren ett ledarhundsekipage. Det är i första hand personen, inte hunden, som hittar till olika platser. Därför måste ledarhundsförare kunna orientera sig där de bor och arbetar. Det kan innebära en hel del träning. 

Hunden genomgår flera månaders intensiv dressyrträning innan den som tvååring kommer till en förare. Då inleds intensiv träning för att lära känna varandra och bli samspelta. Inledningsvis får de stöd av en erfaren instruktör. Men det mesta arbetet gör ledarhundsekipaget på egen hand. Ledarhundsverksamheten anordnar kurser för nya ledarhundsekipage. Om ett ekipage får problem kan de alltid kontakta ledarhundsverksamheten och få stöd per telefon eller på hemmaplan.

Ledarhundsekipage i siffror

  • I Sverige finns 264 ledarhundar i tjänst (januari 2023).  
  • 80 procent av ledarhundarna är labradorer.
  • Ledarhundsverksamheten köper i år (2023) in 38 ledarhundar.
  • Vid årsskiftet 2022/2023 stod cirka 30 personer på väntelistan för en ny ledarhund och ytterligare cirka 20 personer väntar på beslut efter ansökan om att få dispositionsrätt.
  • I år väntas ett 20-tal ledarhundar gå i pension.

Ledarhunden - ett livsavgörande hjälpmedel

Ledarhunden är ett ovärderligt hjälpmedel för personer utan ledsyn (enligt WHO:s definition av ledsyn). Ledarhunden gör det möjligt för ledarhundsförare att lättare åka kollektivt, ta sig till och från arbetet, till affären, till olika fritidsengagemang, till möten med mera. Ledarhunden väjer för alla slags hinder och stannar vid övergångsställen. Den är också tränad att hämta saker som ledarhundsföraren annars kanske tappar bort. 

Ledarhunden är ett livsavgörande förflyttningshjälpmedel och en trogen vän. Det kan landets 264 ledarhundsförare intyga. Ledarhunden kräver mycket av föraren. Den behöver omsorg, lyhördhet, lydnadsträning, en hel del motion och engagemang för att må bra och för att vara det stöd den är tränad till. 

Kontaktuppgifter till ledarhundsverksamheten

Brukarråd

Synskadades Riksförbunds ledarhundsverksamhet har ett brukarråd. Det är en kontaktlänk mellan SRF:s förbundsstyrelse, Sveriges Ledarhundsförares (SLHF) medlemmar, ledarhundsförare och ledarhundsverksamheten. Vid brukarrådets möten deltar personal från ledarhundsverksamheten. 

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) arbetar med att sprida information om ledarhunden, hur hunden jobbar och vilken betydelse den har för den synskadade.

Vidare läsning