Som ledarhundsförare får du en tjänstekortslegitimation att bära med dig. Den försäkrar att du och din hund är ett tjänstehundsekipage.

I livsmedelsbutik

Enligt Livsmedelsverket får ledarhunden tas med in i livsmedelsbutiker om verksamhets föreståndare ger sitt medgivande. Dock kan hunden ibland vara tvungen att placeras utanför kassorna.

EU-regler för ledarhund i livsmedelslokal

Dagligvaruhandelns riktlinjer för egen kontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852-2004. 

4.9.7 Rutiner för ledarhund. Certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i aktiv tjänst

  • Personer med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, bör få medföra certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i affärslokal om detta tydligt framgår på hundens täcke genom text och logotyp.
  • Certifierade hundar är tränade till att leda sin hundförare och inte bli distraherade, vilket minimerar risken för att till exempel livsmedel kontamineras. Butikens personal bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framför allt om risk finns att ledarhunden kommer nära oförpackade livsmedel.
  • Hundförare ska alltid medföra tjänstekortslegitimation med bild på hund och hundförare, och den ska kunna visas upp om tveksamheter uppstår.

På restaurang

Enligt Livsmedelsverket får ledarhunden följa med in på restaurang om verksamhetens föreståndare ger sitt medgivande. Restauranger får alltså släppa in synskadade med ledarhund. Det förekommer argument från en del föreståndare om att det kan ge allergiska reaktioner hos andra kunder.

Allergi

Synskadades Riksförbund arbetar för ett samhälle där både personer med allergi och personer med synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra.

Ledarhunden får exempelvis åka i alla vagnar i en tunnelbana, vilket kan bli ett problem för den som är allergisk mot hund. Forskning visar att mängden allergen skiljer sig mer mellan olika hundindivider än mellan olika raser, så det finns inga generella svar att ge.

Synskadades Riksförbund har tecknat en överenskommelse med Astma- och Allergiförbundet som handlar om situationer där hundallergiker och ledarhundsekipage möts internt i våra organisationer. Ingen av parterna kan hävda sin egen rätt, utan det gäller att hitta en form för att bådas rättigheter ska tillgodoses. Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter och vilja lösa problemet. Om en ledarhundsförare och en person med allergi mot hund exempelvis deltar på samma kurs ska organisationerna arbeta för att de berörda personerna på egen hand ska kunna lösa situationen.

Överenskommelse med Astma- och Allergiförbundet (pdf)

Att resa som ledarhundsekipage

Som ledarhundsförare får du en tjänstekortslegitimation som du kan bära med dig och som intygar att din hund är en tjänstehund med särskilda rättigheter.

Kollektivtrafik, flyg och tåg

Ledarhunden får utan kostnad åka buss, tåg och inrikesflyg.

Taxi, färdtjänst och egen bil

I Jordbruksverkets föreskrifter står att:
När hunden ledsagas av en fysisk person är det den som ansvarar för hunden under transporten.

Hunden ska vara säkrad för att varken den eller personerna i bilen ska komma till skada om chauffören måste göra en kraftig inbromsning. Det räcker med att bilens bagageutrymme är försett med ett galler. Om det saknas måste det finnas en säkrad transportbur eller ett speciellt anpassat säkerhetsbälte. Det räcker alltså inte bara med en transportbur, utan den måste kunna säkras i bagageutrymmet.

Problemet med att ha med eget säkerhetsbälte är att det förutsätter att hunden får sitta på passagerarplats i exempelvis en taxi.

Långa flygresor

IATA:s ”Live Animal Regulations” (LAR) anger bland annat att transportburen måste vara anpassad till arten och djurets storlek, så att djuret kan stå upp, vända sig och ligga ner på ett naturligt sätt under resan. Det finns dock inga specifika bestämmelser som rör rastning av djur som reser i kabinen. Det är dessutom svårt rent praktiskt att rasta djuren under långa flygturer.

Utöver de bestämmelser som finns i LAR är det upp till flygbolagen vad de har för regler kring transport av djur i kabinen. När man gått igenom säkerhetskontrollen i ankomstlandet befinner man sig inte längre på internationellt territorium, och då gäller det aktuella landets regler.

Om du planerar för en längre flygresa ska du alltid först kontakta ledarhundsverksamhetens veterinärkontakt. Om flygresan inte tillåter tillräckligt med rastningsmöjligheter kan du komma att nekas att ta med din ledarhund.