Insatserna inom ögonvård som yrkesutövaren/-na gjort kan avse såväl grundforskning som klinisk, eller andra insatser som lett till positiva resultat inom ögonsjukvård. Även synrehabilitering/habilitering har uppmärksammats under tidigare år. 

Prissumman är totalt 100.000 kronor.

Fri förslagsrätt praktiseras. Det innebär att det är tillåtet att även föreslå sig själv. Vi behöver din nominering senast 30 april.

Blankett för nominering Hjärta lila

Tidigare pristagare

Bland några av tidigare års pristagare syns bland annat:

  • Ögonläkare Lena Jacobson, Tomtebodaskolans Resurscenter samt Sankt Eriks Ögonsjukhus, Stockholm (1999)
  • Professorerna Berndt Ehinger och Kristina Tornqvist, Ögonkliniken i Lund (2004)
  • Synpedagog Krister Inde i Karlstad samt Ann Hellström, professor i barnögon Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg (2011)
  • Synpedagog Gun Olsson, Kalmar läns syncentral samt professor Sten Andréasson, Lunds Universitetssjukhus (2017)
  • Docent Inger Berndtsson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet samt professor Neil Lagali vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet (2020).