Vi lämnade över vår namninsamling med 16.301 namn till ordförande i riksdagens trafikutskott, Jens Holm. Vi hoppas att alla dessa namn ska få utskottets politiker att förstå hur viktigt det är med färdtjänst när man inte själv kan ta sig dit man vill eller behöver.

Det var glädjande att Jens verkar ha förståelse för problemen som uppstår om synskadade inte får färdtjänst. Han sa bland annat:

”Det är ju precis som har sagts här, att det här ska vara en rättighet. Att synskadade, funktionshindrade, ska kunna ta sig runt i samhället till sina jobb, till sina studier, till sina fritidsaktiviteter, på ungefär samma villkor som andra.”

Det känns positivt att ordförande i utskottet har förstått problematiken, nu hoppas vi att han får hela utskottet att agera för synskadades rätt till färdtjänst.

Vi fick också chansen att lämna namninsamlingen till minister Tomas Eneroth. Vi besökte honom på departementet under eftermiddagen och även här fick vi uppfattningen att de vill jobba för att stärka rätten till färdtjänst för synskadade. Eneroth pratade om den utredning han har tillsatt och sa så här:

”Jag har tillsatt en utredning nu som ska granska den diskriminering som faktiskt pågår i en del regioner och utredaren har också möjlighet att tillsammans med er titta på hur man kan lägga fram förtydligande förslag. Men jag vill också att man ska vara mycket tydlig i regioner och kommuner att lagen inte är en nivå som man exakt måste följa utan man kan faktiskt sträcka sig över lagen. För det är olyckligt när en del nu väljer att utmana lagstiftningen och gå till domstol i varje enskilt fall. Det handlar inte om pengar. För mig handlar det om människosyn. Och namninsamlingen visar på ett brett stöd i samhället för att se till att ni får goda möjligheter till färdtjänst.”

Ministern säger alltså att det är olyckligt när kommuner och regioner driver färdtjänstärenden till domstol så ofta. Lagen är ett golv, inte ett tak för vad de får tillåta.

Ministern säger också:

”Följ utredningens arbete och ge dem goda förslag, så hoppas jag att det ska bli ännu tydligare regelverk så att man får den hjälp man faktiskt ska ha.”

Det kommer vi absolut att göra. Vi ska fortsätta berätta för de hur viktigt det är med färdtjänst för synskadade. Att det är en rättighet som vi aldrig kommer att ge upp.