På organisationsråden är också en representant från US, valberedningen och verksamhetsrevisorerna inbjudna. För detta möte hade vi bjudit in kristdemokraten Larry Söder som är vice ordförande i Riksdagens Civilutskott, att vara ordförande på organisationsrådet.

Denna gång hade vi ett digitalt möte och jag måste säga att det gick väldigt bra. Som ordförande i SRF är jag stolt över hur vi alla har lärt oss att använda de digitala lösningar som finns. Så något gott har det ändå kommit ur dessa tråkiga år med pandemi.

På detta första möte gjorde vi ett fyllnadsval till valberedningen. Valet genomfördes med samma digitala system som vi använde under kongresserna förra året. Rådet valde Ulla Bergeros från Luleå till ny ledamot i valberedningen. Så nu är även Norrland representerat i valberedningen.

Ett stort grattis till Ulla och hennes nya uppdrag.

Deltagarna på rådet fick också en mycket värdefull introduktion till medlemsutbildningen som vi storsatsar på under året. Johanna Olin berättade om hur hon har lagt upp utbildningen och det framfördes många bra medskick till det fortsatta arbetet.

En stor del av mötet ägnades åt att vi i grupper pratade om hur vi tänker kring arbetet med jämställdhet och likabehandling. Kongressen gav organisationsrådet i uppgift att arbeta fram en strategi för hur hela vår organisation ska ta sig ann detta ämne.

Förbundsstyrelsen kommer nu, utifrån diskussionerna i de fem grupperna, att jobba fram nästa steg i hur strategin ska tas fram och vad den ska innehålla. Jag hoppas att vi ska kunna fatta beslut om denna strategi under året.