Vår ambition är att skicka ut infobrev till er regelbundet för att ni ska vara uppdaterade om vad som hänt och är på gång på riks. Brevet kommer vara kortfattat och innehålla information och uppdateringar rörande kansliet, vad Förbundsstyrelsen gör och vad vi gör externt. Ni kommer också märka att några av rubrikerna kommer vara stående inslag i våra infobrev. Trevlig läsning!

Niklas Mattsson, Förbundsordförande

Ny hemsida i september

Den nya hemsidan kommer att lanseras i slutet september. Med nya hemsidan kommer det bland annat att bli enklare för er i distrikt och lokalföreningar att skapa era egna hemsidor för att vara ännu mer synliga på nätet. De personer som blir redaktörer för nya hemsidan har redan fått en inbjudan till digital utbildning.

Medlemsveckan

Alla distrikt ska nu ha fått ett första brev om medlemsveckan som äger rum den 9--15 oktober. Nästa utskick kommer i mitten av september.
Ska bli väldigt spännande att se hur många nya medlemmar vi lyckas värva med gemensamma krafter. Kommer vi nå målet på 700 nya medlemskap?

TV4 om ledsagning

Under semestern gjorde TV4 ett inslag om ledsagning. De intervjuade Gniewko Paw från Båstad där han beskrev hur det påverkar honom när han inte längre får ledsagning. Jättebra att media uppmärksammar våra viktiga frågor så de blir synlig för allmänheten. Inslaget sändes den 2/8.
För att läsa mer, länk till TV4:s inslag om ledsagning.

Inför kongressen

Även om det är ett tag kvar till kongressen 2024 så har arbetet redan påbörjats. Förbundsstyrelsen jobbar med ett antal olika frågor som ska upp på kongressen. Dels är det en arbetsgrupp som arbetar med revidering av stadgarna, en grupp förbereder ett dokument om jämställdhet och likabehandling och en tredje grupp jobbar med ett intressepolitiskt program. Dessa ska behandlas av förbundsstyrelsen nu under hösten för att sedan gå ut på remiss till er i distrikt- och lokalföreningar innan de fastställs i februari.

US - Unga med synnedsättning

I början av sommaren flyttade US in på SRF:s kansli. De hyr några av kontorsrummen och det är jättetrevligt att ha de i våra lokaler. Det blir också väldigt mycket lättare att samverka kring våra gemensamma frågor.

US har fått en ny ordförande, Mattias Winsa. Han blev vald på US Riksstämma i månadsskiftet juni-juli. Grattis Mattias!

Ledarhundsverksamheten

SRF har en pågående dialog med Myndigheten för Delaktighet vad gäller överlämnandet av ledarhundsverksamheten. Propositionen i frågan ska upp för beredning i socialutskottet 2023-09-19. Justering sker 2023-10-26.

Trycklov för utskottets betänkande är 2023-11-03. Först därefter sker debatt och beslut i kammaren. Datum för debatt och beslut har i skrivande stund inte fastställts, men beslut borde alltså först kunna ske i början av november.

Enligt den information vi har idag ska verksamheten flyttas över
den 1 april 2024, men eftersom beslutet inte är formellt fattat i riksdagen än, kan vi inte veta helt säkert.

Sommarlägret

34 barn och 15 lägerledare deltog på årets sommarläger 29 juni-4 juli på Ågestagården, strax utanför Stockholm. Det yngsta barnet var 7 år och det äldsta 16 år. Det var mycket sol, bad, paddling, lek och pyssel. Barnen åkte i olika grupper till Hop´n Pop trampolinpark som även har klättervägg och hinderbana. Uppträdanden och disco var självklara aktiviteter som återkommer varje år. 

Valpkalender 2024

De flesta brukar se den färdiga kalendern i december men vet inte att arbetet med kalendern pågår nästan året runt. Redan i mars håller vi startmöte och efter det tar arbetet vid – tema och bilder ska väljas, texter ska skrivas, den grafiska biten ska sättas, upphandlingar ska göras, beslut ska tas och avtal måste ingås. Många personer är inblandade, framför allt när det gäller texterna i kalendern som ju absolut inte får innehålla några felaktigheter då de berättar om SRF:s frågor och arbete.

I skrivande stund är kalendern i princip klar, det vill säga trycksaken. Vi har nyss sänt över originalet till Norge för bildbearbetning. Samtliga fotografier är tagna i Norge av en norsk fotograf och det är även där som redigeringen av valpbilderna äger rum. Vi samarbetar med våra norska och danska grannar till viss del. Genom att vi gemensamt köper tjänster kan vi pressa ner kostnaderna. Men våra kalendrar i sig är våra egna produkter, de ser inte riktigt likadana ut även om idéen ursprungligen kommer från Norge. Nu fortsätter arbetet med att upphandla leverantörer.

Nytt för 2024 är att kalendern byter namn, till "Valpkalendern". Och på insidan finns ny layout för att vara tydligare och mer plats ges åt info om SRF och våra frågor.

Personalförändringar på kansliet

Medlems- och uppdragsverksamheten har fått en ny chef, Gunilla Söderström. Hon började hos oss i slutet av maj och kommer närmast från Kulturhuset, Stadsteatern. Vi hälsar Gunilla varmt välkommen till oss på SRF.

  • Vår HR-person är fortfarande sjukskriven. Sedan i våras har vi en vikarie på plats, Dag Calminder, och han kommer att fortsätta hos oss tills vidare.
  • Vår digitala formgivare på kommunikation är fortsatt sjukskriven.
  • Vår Pressekreteraren slutade vid midsommar då han valde att gå vidare till nytt jobb. Rekrytering av ny pressekreterare pågår.

Några rader från kanslichef Ulrika Norelius

Just nu är vi på kansliet i full färd med förberedelserna för att ansöka om organisationsstöd från Socialstyrelsen. Jag vill passa på att tacka er alla som underlättat vårt arbete genom att skicka in era verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkningar och revisionsberättelser i god tid. Ju fler föreningar som skickar in, ju större bidrag kan vi bli berättigade till. Något som kommer hela organisationen till del.

Vi håller även på att rekrytera en ny pressekreterare. En annons har legat ute under sommaren och urvalsprocessen har påbörjats.

Arbetet med att ta fram förslag till styrelsen för budget och verksamhetsplan påbörjades i juni och är just nu väldigt intensivt.   

Den 13 september kommer vi här på rikskansliet att genomföra en personaldag för alla anställda. Vi förbereder oss på en dag med fortbildning, dialoger och förhoppningsvis ett och annat skratt.

Kalle Anka

Vi har haft ett samarbete med tidningen Kalle Anka där SRF finns representerad och man kan läsa om olika synskador och hur man kan vara en bra kompis till någon som är synskadad. Vi kan också läsa om gröngölingen Ben som är blind. Tidningen kom ut den 20 juni.

Några siffror från vårt medlemsregister
Siffrorna nedan är per den 15 augusti.

Antalet medlemmar: 10.931 (målet för 2023 är 11.500)
Synskadade: 7.909
Stödjande: 3.022

Antal medlemskap: 11.543
Antalet nya medlemskap 2023: 1.003
Synskadade: 716
Stödjande: 287

Viktiga datum under september

Den 7 september          Möten hos funktionsrätt påbörjas. Uppföljning kring hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den 7-8 september      Förbundsstyrelsemöte

Den 13 september        Personaldag på rikskansliet

Den 15 september        Ansökan till Socialstyrelsen om Organisationsstöd ska vara inne

Den 15 september        Kampanjbrev 2 för medlemsveckan skickas ut

Den 20 september        Dialogmöte hos MFD på temat krisberedskap

Den 22-24 september  Arbetsgivarkonferens på Almåsa

Den 27 september        Möte arbetsutskottet (beslut om administrativt stöd tas 2024)

Den 27 september        Branschföreningsträff