Vi försöker få med sådant som händer i organisationen och sådant vi tror ni vill och behöver veta. Jag har fått in ett antal önskningar om att bli med på sändlistan för nyhetsbrevet, eftersom Ordförandenytt inte bara publiceras här på webben. Det är roligt att många är intresserade och det går så klart utmärkt att komma med på listan. Så har ni någon som vill få detta utskick, så hör av er med e-postadress till info@srf.nu så lägger jag till den.

Nu önskar jag er trevlig läsning!

Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Organisationsråd

Den 29 oktober hölls årets andra Organisationsråd där det genomfördes ett fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Vi gratulerar Christina Lundgren och hälsar henne varmt välkommen till förbundsstyrelsen.

Besök hos SRF Strängnäs den 21 september

En härlig septemberdag var jag på besök hos SRF Strängnäs. Där fick jag möjlighet att träffa flera av Strängnäs trevliga medlemmar. Jag berättade om arbetet som förbundsordförande och vi talade om hur lokalavdelningen jobbar. För mig som ordförande är det väldigt roligt att få göra dessa besök runt om i landet och träffa medlemmar och funktionärer.

Medlemsveckan

Från alla rapporter och upplagda aktiviteter på sociala medier, vet vi att det genomförts fantastiskt mycket bra verksamhet under medlemsveckan. SRF har även nått ut på ett bra sätt i media både om medlemsveckan och vita käppens dag. I november kommer vi skicka ut en enkät där vi vill ha in era synpunkter på både förberedelsearbetet och vilka aktiviteter som gav resultat

Sammanlagt under oktober har vi fått in 170 medlemsansökningar.

Nu börjar det viktiga arbetet med att kontakta alla nya medlemmar. Ta chansen att berätta om allt roligt ni har planerat och om alla fantastiska medlemsförmåner SRF erbjuder.

Möte med Vänsterpartiets partiledare

Den 10 oktober träffade Niklas och Lennart Karlsson partiledaren för Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar. Vi pratade bland annat om ledsagning, färdtjänst och digitalisering och hur verkligheten idag ser ut för synskadade. Naturligtvis kretsade samtalet mycket kring de senaste årens försämringar som synskadade upplever. Det var ett bra möte där Nooshi visade både intresse och engagemang.

Inspiratörsworkshop

Den 27 september anordnades en digital workshop med temat erfarenhetsutbyte. Den var för de som går under namnet Inspiratörer, och som gått SRF:s medlems och funktionärsutbildning steg ett. En inspiratörs uppdrag är att skapa träffar för nya medlemmar i det distrikt de verkar i, och där berätta om SRF.

På workshopen berättade inspiratörer från bland annat SRF Västmanland och Norrbotten om hur de gjort när de skapat deras träffar och resultatet av dem. Några av de saker som nämndes var vikten av att erbjuda olika tider och dagar för träffarna, för att nå en bredare grupp. Nyttan av att samarbeta med andra organisationer och föreningar lokalt togs också upp.  

Detta följdes av gruppdiskussioner mellan inspiratörerna.

Har du frågor eller vill veta mer om medlem och funktionärsprogrammet? Kontakta Robert Lindblom på robert.lindblom@srf.nu  eller telefon 08-39 93 00.

Möte om ledsagning på Socialdepartementet

Den 16 oktober gjorde SRF och US en gemensam uppvaktning på socialdepartementet. Vi träffade Minna Ljunggren, statssekreterare hos socialtjänstministern och vår huvudfråga var vad regeringen tänker göra med anledning av Socialstyrelsens rapport om ledsagning som kom i somras. För SRF deltog Leif Westerlind från förbundsstyrelsen och Lennart Karlsson från rikskansliet, US representerades av styrelseledamoten Ther Tomma.

Vi pekade på att rapporten bekräftar de problem med ledsagningen vi länge flaggat för. Denna mycket viktiga insats för synskadade har kraftigt försämrats och det beror på att lagstiftningen inte längre fungerar som den borde. Vi gav en rad exempel på hur det drabbar synskadade. Minna Ljunggren kunde inte ge några besked men lovade att hålla oss underrättade om hur regeringen tänker agera. Hon noterade vår bestämda uppfattning att en lagändring krävs för att ledsagarservicen ska fungera och vara någorlunda likvärdig i landet.

Ny hemsida

Den nya hemsidan är sjösatt och nu fortsätter vi arbetet med att tillgängliggöra och optimera den. Skulle du upptäcka något som behöver justeras tar vi tacksamt emot information om det via mejl till webbsupport@srf.nu.  Inom kort kommer inbjudan ut till genomgång av hemsidans struktur och upplägg via Teams för dig som vill veta mer.

Branschföreningsträff

Den 27 september samlade vi alla branschföreningsordförande till en träff på kansliet i Enskede. Från Förbundsstyrelsen deltog Jenny, Maria, Dan och Niklas. På agendan fanns allt från stadgar till medlemsvärvning. Det är väldigt givande att ha möte med branschföreningarna och få deras inspel på allt vi arbetar med.

Synlinjen

Synlinjen är SRF:s informations- och rådgivningstjänst inom synskadefrågor. Tjänsten har sedan lanseringen 2020 haft en stadig tillväxt och i oktober passerade Synlinjen 700 hanterade ärenden för 2023! Det här inkluderar alla möjliga frågor från samhällets alla hörn. Till exempel, vad har jag för rättigheter som nysynskadad, vilken mobiltelefon fungerar bäst för min förälder och vilka arbeten fungerar för synskadade?

Synlinjens rådgivare har tystnadsplikt och välkomnar stora som små frågor från alla. Synlinjen nås via 08-39 93 00 eller synlinjen@srf.nu. 

Träff med valmyndigheten

Valmaterial inför EU-valet 2024

Precis innan valet 2022 upptäcktes fel i det punktskriftsmärkta material personer med synnedsättning kunnat beställa från Valmyndigheten. I vissa av kuverten låg valsedlar för ett annat parti än vad punktskriften angav. Allvarligt förstås och SRF slog larm om att synskadade riskerade att rösta på ett annat parti än de önskat. I början av oktober hade undertecknad ett uppföljande möte med Valmyndigheten, tillsammans med Claudio Quitral och Lennart Karlsson från kansliet. Fokus var på vilka förbättringar myndigheten arbetar med inför EU-valet 2024.

En nyhet är att Valmyndigheten har anlitat ett nytt företag för att plocka ihop punktmärkt valmaterial inför EU-valet. Säkerheten och kontrollen ska bli bättre och Valmyndigheten ska också göra egna stickprovskontroller. Vi diskuterade också förbättringar för att även personer med synnedsättning, som inte läser punktskrift, ska kunna ha nytta av och beställa materialet: bland annat Tydligare märkning i storstil på kuverten och eventuellt QR-koder som extra stöd. Vi föreslog också att ett särskilt informationsmaterial för synskadade tas fram om olika möjligheter att rösta, samt förbättrad utbildning för personalen i valupplysningen kring röstningen för synskadade.

Valpkalender 2024

Årets Valpkalender 2024 har anlänt från tryckeriet och packas för att levereras nu i mitten av november till alla som beställt. Kalendern är som vanligt fylld med bilder på underbara valpar som kanske blir ledarhundar en dag men också med information om vår organisation och våra viktiga frågor. Och naturligtvis finns det möjlighet att ge en frivillig gåva med hjälp av QR-kod eller det medföljande inbetalningskortet. 

Det europeiska funktionshindersintyget
(European Disability Card)

Cecilia Ekstrand och Anna Quarnström deltog på ett möte som socialtjänstministerns statssekreterare Minna Ljunggren bjöd in till. Hon informerade om syftet med förslaget till direktiv som EU-kommissionen har beslutat om, d.v.s. intyget ska underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning, korten ska vara erkända i hela EU och de ska erbjuda förmåner i det besökta landet.

EU anordnar just nu möten för att samla in synpunkter från medlemsstaterna. Förslaget ska sedan diskuteras av EU-parlamentet och rådet. När förslaget är antaget har medlemsländerna 18 månader på sig att inkorporera direktivet i nationell lag.

SRF förde fram att vi tycker det är positivt att kortet kopplas till en bindande lagstiftning för att undvika skillnader på nationell nivå. Vi lyfte att vi anser att de föreslagna områdena som kortet ska omfatta, dvs transport, kultur, museum, fritid och sport, räcker inledningsvis.

Några rader från kanslichef Ulrika Norelius

Nu har förbundsstyrelsen precis antagit en budget och verksamhetsplan för år 2024. Därför kommer vi på kansliet nu att börja detaljplanera kommande år. I kommande vecka väntar vi också att riksdagen kommer fatta beslut om den lagändring som kommer göra att ledarhundsverksamheten kommer flyttas från oss här på Synskadades Riksförbund. Vi har täta diskussioner med Myndigheten för Delaktighet, som är den myndighet som förväntas ta över verksamheten. I skrivande stund är den information vi har att verksamheten kommer flyttas från den 1 april 2024. Detta kommer få konsekvenser för vårt kansli är i Enskede och det kräver mycket planering.

Vi har också arbetat med arbetsmiljön på riksförbundet och planerat inför kommande utbildningar av chefer, arbetsmiljöombud och medlemmar från Unionen-klubbens styrelse. Vi har också dragit igång vår förstudie om ”digitala barnbarn”. Studien syftar till att unga synskadade kan lära äldre synskadade att använda den digitala tekniken. En förstudie som vi hoppas ska leda till ett längre projekt som vi kommer ansöka för hos Socialstyrelsen under december.

Några siffror från vårt medlemsregister

Siffrorna nedan är per den 15 oktober.

Antal medlemmar: 11.131 (målet för 2023 är 11.500)
Varav synskadade: 8.061
Varav stödjande: 3.070

Antal medlemskap: 11.765

Antalet nya medlemskap 2023: 1.377
Varav synskadade: 995
Varav stödjande: 382

Viktiga datum under november

Datum Händelse
Den 7 november Riksdagsseminarium om färdtjänst
Den 8 november Riksdagsbeslut om flytt av ledarhundsverksamhet
Den 13-16 november Punktskriftskurs på Almåsa, nybörjare
Den 16 november Arbetsutskottsmöte (Norrmans fond)
Den 18-19 november Punktskriftskurs för föräldrar och synskadade barn
Den 30 november Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd 2024