Fyra ledamöter ur förbundsstyrelsen delade på bemanningen i Visby för SRF:s del. Leif och jag kom dit på söndagen och hade många bra och intressanta möten fram till tisdagen då vi lämnade över till Linus och Maria. De fortsatte arbetet med att knyta kontakter och påverka beslutsfattare ända fram till torsdagen då Almedals-veckan avslutades.

En av aktiviteterna vi anordnade var att bjuda in politikerna från riksdagens socialutskott till ett samtal. Fyra av partierna tackade ja och vi fick gott om tid att diskutera våra viktiga frågor med dem, så som flytten av ledarhundsverksamheten, vår äldreundersökning (som du kan läsa här på hemsidan) och ledsagning. Leif som är ledarhundsförare kunde genom att dela med sig av viktiga aspekter kring den viktiga ledarhundsverksamheten ge deltagarna mer förståelse för varför SRF ska fortsätta driva den.

Vi fokuserade denna gång på att få till bra samtal med politiker och bjöd därför också in skolpolitiker från utbildningsutskottet till dialog. Det gav Linus och Maria en chans att berätta för dem om synskadades situation i skola och högskola. Frågorna de uppehöll sig mest vid var punktskriftens betydelse och elevpengen.

Ett annat bra möte jag vill berätta om är det samtal jag hade med ordförande i SPF, Eva Eriksson. Självklart pratade vi om vår rapport som visar att äldre med synnedsättning har betydligt sämre villkor än andra. Vi bestämde att träffas igen för att se hur vi kan samarbeta och om vi ska göra ett gemensamt utspel innan valet. Linus träffade Martin Ådahl från C och pratade om synskadades situation på arbetsmarknaden och Maria pratade också om inkluderande arbetsmarknad för synskadade med Markus Aujalay, en av Sveriges mästerkockar.

Sammanfattningsvist är Almedalen en plats där mötte många olika personer som vi hade bra samtal med. Vi kommer följa upp flera av dessa möten och använda dem i vårt arbete framåt.

Men nu tycker jag vi alla tar ledigt och laddar batterierna för en höst med mycket hårt arbete för att göra livet lite lättare att leva för synskadade. Ser fram mot att träffa många av er i arbetet framåt. Önskar er alla en riktigt skön sommar.