Aktivitetslista

Maj

7 Styrelsemöte, Gävle

8 Möte med X-Trafik

13–16 Lars punktskriftslärare, Almåsa

14 AU, Synskadades Vänner

30 Manusstopp X-Linsen

30 Regional ordförandekonferens, Teams

Juni

1-2 Friluftshelg. Söderhamn

4 Organisationsråd, Teams

12 Styrelsemöte Synskadades Vänner