Lokalföreningsnytt

På gång i lokalföreningarna

September

4 Vävcirkelstart, SRF Gävle

9 Sommarresa, SRF Gävle

16 Bussutflykt, SRF Söderhamn

19 Medlemsmöte, SRF Gävle

20 Cirkelstart, SRF Hudiksvall/Nordanstig

20 Surströmmingsträff, SRF Ljusdal

29 Medlemsmöte, SRF Hudiksvall/Nordanstig

 

Oktober

5 Medlemsmöte, SRF Voxnadalen

7 Medlemsträff, SRF Söderhamn

18 Månadsträff, SRF Ljusdal

20 Musikcafé, SRF Hudiksvall/Nordanstig

25 Föreningsträff, SRF Västra Gästrikland

28 Höstfest, SRF Gävle

 

November

8 Ombudsträff, SRF Hudiksvall/Nordanstig

15 Månadsträff, SRF Ljusdal

24 Medlemsmöte, SRF Hudiksvall/Nordanstig

28 Halvårsmöte, SRF Gävle

 

December

8 Julfest, SRF Hudiksvall/Nordanstig

10 Julbord, SRF Söderhamn, preliminärt datum

13 Julfest, SRF Ljusdal

14 Julfest, SRF Voxnadalen

16 Julfest, SRF Gävle