Styrelsen består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två ersättare.

Denise Nydén Cresso,Ordförande

Mona Nilsson, Vice ordförande
Alf Hast, Ledamot
Elin Forsgren, Ledamot
Eric Jernberg, Ledamot
State Lycke, Ledamot
Anette Jernberg, Ledamot

Malin Saaranen, Ersättare
Mirjam Bergström, Ersättare