Korvgrillning Lövhult 1 augusti kl 14.00-16.00

TID

Torsdag den 1 augusti har vi korvgrillning vid Lionsgrillen vid Lövhult

Samling kl 13.30 -14.00.

Hemresa ca kl 16.00.

Grillmästarna Börje och Hasse Fredriksson svarar för grillningen.

Vi äter korv och får även kaffe och kaka.

Vi testar våra kunskaper i en frågetävling.

ANMÄLAN

Du anmäler dig senast den 25 juli till:

Kerstin Andersson 0380-190 12 eller till Kenneth Jägsander 070-24 23 445.

Egenavgiften är för medlemmar i SRF Södra Vätterbygden och medlemmarna i SRF Höglandet 50 kr och för övriga 100 kr

Du kan betala in avgiften på SRF Höglandets plusgiro 83 25 57-3, på Swish 073-08 02 317 leller betala kontant vid grillfesten.      

Du svarar själv för resan till Lövhult.

Färdtjänsten kan köra ända fram till grillen.

Välkommen!

Styrelserna i

SRF Höglandet och SRF Södra Vätterbygden