Medlemstidning för SRF Kronoberg som kommer ut på svart, punktskrift, CD och e-post.

Ansvarig utgivare:  Jan Karlsson.

Redaktion: Jan Karlsson, Karin Soelberg, Stefan Målberg och Marcus Schiozzi Sörensen.