Ombud väljs på distriktets årsmöte på en fyra års mandatperiod och presenteras här nedan med namn, telefon och e-postadress.  

Alla synskadade medlemmar är välkomna till de referensgruppsmöten som anordnas cirka fyra gånger per år. Där tar man upp och diskuterar de frågor som ombuden ska driva mot syncentralen. Det är därför viktigt att medlemmar deltar på referensgruppens möten alternativt kontaktar man något av ombuden.

 Var med och påverka!

Kontakta kansliet för information om datum och tid för brukarrådets referensgruppsmöte.

Kontaktperson för SRF Örebro läns brukarråd är Sandra Johansson och man når henne på mejl jernberg82@hotmail.com eller telefon 070 370 14 36


Brukarrådets ledamöter och ersättare

 

Ordinarie

Moa Kumlin
moakumlin@hotmail.com
070 236 76 63

Ove Nilsson
ovenilsson0526@gmail.com
076-058 67 74

Dan Wakman 
dan.wakman@gmail.com 
076 767 61 71

 Margareta Rydemalm
rydemalm.margareta@gmail.com
070 665 66 59

Nalini Krishnan
nalini.krishnan@arbetsformedlingen.se
076 772 53 31


Ersättare

Chivan Omar
chivan.omar@gmail.com 
076 173 52 52

Sandra Johansson
tjernberg82@hotmail.com 
070 370 14 36

Anna-Lena Rosqvist
a88rosqvist@hotmail.com   
070 334 50