Aktuellt utbud av syntolkade bio evenemang i Örebro län

Varje termin tas ett program med syntolkad bio fram av länets arrangörer, det vill säga biografer i samråd med representanter för personer med synnedsättning.

Arbetet samordnas av Synskadades Riksförbund Örebro län. De flesta syntolkade bio evenemangen är öppna för alla, även seende. Det kostar inget extra att nyttja den syntolkade tjänsten men man bör anmäla sig i förväg. 
Själva arrangemanget bekostar besökaren själv.

Funderingar och frågor

Har du en fråga om syntolkad bio eller något annat som rör syntolkning kontakta SRF Örebro läns kansli på telefon 076-005 39 96 måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt eller på
e-post orebro.lan@srf.nu

Vill du anmäla dig till syntolkad bio

När du anmäler dig till syntolkad bio kan du göra det genom att ringa till SRF Örebro läns kansli på telefon 076-005 39 96, måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt eller skickar du ett e-postmeddelande till adress orebro.lan@srf.nu