Aktuellt utbud av syntolkade teater evenemang i Örebro län

Varje termin tas ett program med syntolkad teater fram av länets arrangörer, det vill säga länets arrangörer, kulturinstitutioner, teaterföreningar i samråd med representanter för personer med synnedsättning.

Arbetet samordnas av Synskadades Riksförbund Örebro Län. De flesta syntolkade teater evenemangen är öppna för alla, även seende. Det kostar inget extra att nyttja den syntolkade tjänsten men man bör anmäla sig i förväg.
Själva evenemanget bekostar besökaren själv.

Funderingar och frågor

Har du en fråga om syntolkad teater eller något annat som rör syntolkning kontakta SRF Örebro läns kansli på telefon 076-005 39 96 måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt eller på e-post orebro.lan@srf.nu

Vill du anmäla dig till syntolkad teater

När du anmäler dig till syntolkad teater kan du göra det genom att ringa till SRF Örebro läns kansli på telefon 076-005 39 96, måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt eller skickar du ett e-postmeddelande till adress orebro.lan@srf.nu
Observera att under varje syntolkad teater evenemang står det hur du anmäler dig.