Ordförande och kontaktperson för föreningen


Sandra Johansson
Telefon:  070-370 14 36
E-post: tjernberg82@hotmail.com


Postadress
Synskadades Riksförbund Örebro län
Örebro kommun
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO

Kontaktperer NYA Gruppen


Kontaktperson: Dan Wakman
Telefon: 072-738 04 50
E-post: dan.wakman@gmail.com

Sandra Johansson
Telefon:  070-370 14 36
E-post: tjernberg82@hotmail.com