Vi kan också vara en länk till att få kontakt med Synskadades Riksförbunds huvudhontor i Enskede när det gäller centrala frågor.

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar 
SRF Bergslagen
SRF Karlskoga-Degerfors
SRF Sydnärke och
SRF Örebro kommun.

Du är välkommen att ringa eller besöka vårt kansli om du har något du undrar över eller vill ha råd i någon angelägenhet. Se under kontakt för telefonnummer och e-post adress.

Kontakta kansliet även när det är något du saknar på vår hemsida så kanske det kan åtgärdas.

Hemsidan är väl anpassad för att fungera bra ihop med förstoringsprogram och skärmläsare för synskadade