Vi skiljer mellan röstberättigat medlemskap och stödjande.

Röstberättigad medlem kan den bli som är synskadad och har nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera sig eller att, på grund av synskadan, ha andra svårigheter i den dagliga livsföringen.

Stödjande medlem kan den bli som är anhörig till en synskadad person eller dem som aktivt vill stödja organisationen.

Är du synskadad? Bli då medlem.

Ett medlemskap ger Dig möjlighet att träffa andra människor i samma situation, delta i olika aktiviteter, få ta del av information och genom organisationen påverka Din situation.

Medlemmar har också möjlighet att få råd eller begära hjälp av organisationen i kontakterna med olika myndigheter, som kan behövas när man har en synskadad.

Är du anhörig eller helt enkelt bara vill stödja vårt arbete? Bli medlem och lär Dig mer om synskador och de konsekvenser en synskadad kan få. Som stödjande medlem har Du möjlighet att delta i alla aktiviteter som anordnas inom organisationen och Du får möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

Man blir medlem i någon av våra lokalföreningar med medlemskapet
innebär automatiskt att man också är medlem i distriktet, Synskadades Riksförbund  Örebro läns distrikt och i vårt Riksförbund.

Kontakta oss på telefon 076-005 39 96 eller via e-post till:
orebro.lan@srf.nu

Du kan också ta kontakt med den lokalförening som finns där du bor,
se under rubriken Kontakt i menyraden.

Läs mer under Bli medlem i SRF och hur du går tillväga.