Genom att ge en gåva, ett bidrag eller en minnesgåva till Synskadades Riksförbund Örebro län stöttar du synskadade personer både direkt och genom de lokalföreningar som finns länet.

Så här kan du stödja Synskadades Riksförbund Örebro län:
• Ge en gåva till Synskadades stiftelse i Örebro, vars uppgift är att ge stöd till  synskadade i länet. Stiftelsen stödjer exempelvis barn och ungdomar, bidrar till studier, ledsagare, rekreation, hjälpmedel och dylikt.

• Bli stödjande medlem och betala en årlig medlemsavgift. Som stödjande medlem får du information om verksamheten och kan vara med och påverka och delta i föreningens olika aktiviteter.

• Ge en gåva till Synskadades Riksförbund Örebro län och dess lokalföreningar vars uppgift är att hjälpa synskadade i samhällsfrågor och ordna aktiviteter.

Kontonummer för din gåva:

Synskadades Stiftelse i Örebro län Bankgiro 324-9513

SRF Örebro län Bankgiro 5079-3470

Ange om du vill att gåvan ska gå till något speciellt ändamål eller till någon speciell lokalförening i länet (SRF Bergslagen, SRF Karlskoga-Degerfors, SRF Sydnärke eller SRF Örebro kommun).

Varmt tack för ditt stöd!
Vill bli medlem eller har du några frågor eller funderingar, kontakta oss på:
mejl: orebro.lan@srf.nu
telefon: 076-005 39 96
webbplats: www.srf.nu/orebro