Välj det år och därefter datumet för det styrelsemöte som man vill ta del av. Protokollet öppnas i sin helhet. Du kan läsa det som svart text eller lyssna, lyssnar gör  man genom att klicka på spelaren uppe till vänster.

Önskar man få protokollet på ett annat media kontaktar man SRF Örebro läns kansli på telefon 076-005 39 96 måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt, eller på  e-post orebro.lan@srf.nu