Lite historik om SRF Bjuv-Klippan-Åstorp
Det var tre personer som tillsammans med ABF bildade en förening för synskadade och stödjande medlemmar. Det var Greta Thorsen från Bjuv, Sture Olsson från Kvidinge och Sven Lilja från Ekeby som tillsammans med en kvinna från ABF i Åstorp som gav föreningen namnet Krets Klinten. Året var 1969. Föreningen ombildades 1978 till Synskadades Förening Klinten Bjuv Klippan Åstorp. Ytterligare några år fram i tiden ändrades namnet till det nuvarande Synskadades Riksförbund Bjuv Klippan Åstorp.

När medlemsantalet var som högst hade föreningen närmare 150 medlemmar. I dagsläget har den siffran nästan halverats till 77 aktiva och stödjande medlemmar. Närmare bestämt 46 aktiva och 31 stödjande medlemmar.

Verksamhet
Föreningen har en ganska omfattande verksamhet som ser till att medlemmarna kan delta i alla aktiviteter och möten till humana kostnader. Resor och fester hör också till verksamheten. Det finns en mycket god gemenskap mellan medlemmarna, vilket gör att uppslutningen är hög trots det ganska låga medlemsantalet. Även ett gott samarbete med SRF Riks och SRF Skåne har etablerats. En aktiv medlem från varje kommun är ledamot i kommunala handikapprådet. Föreningen har också 3 medlemmar plus ersättare som deltar i SRF Skånes årsmöte och representantskapsmöten.

För att föreningen ska kunna fungera på ett så här bra sätt som den gör i dagsläget krävs att stiftelser som vi söker bidrag av har möjlighet att ge oss den summa som våra ansökningar visar.

Vår önskan är att i fortsättningen kunna ge våra medlemmar den hjälp och trygghet som föreningslivet har möjlighet att ge alla som deltar i aktiviteterna.

Hälsningar från SRF Bjuv Klippan Åstorps styrelse

Leif Ekstrand