År 1973 startades Kristianstadkretsen av Skånes Blindförening med ordförande Leif Linné i spetsen. Efter honom har vi haft 9 olika ordföranden, både män och kvinnor, tills Knut Thorstensson valdes 2015. Föreningen ordnade kamratträffar, resor och studiecirklar för medlemmarna. Bland annat landskapscirklar, då man läste om ett landskap och sedan anordnade en resa dit på cirka en vecka.  Detta finansierades genom medlemsavgifter, anordnade auktioner med skänkta gåvor och bidrag från olika håll.

Vid styrelsemöten och studiecirklar träffades man i sin egen lokal på Nya Boulevarden i Kristianstad. Zita Boman fungerade som administratör till 1990 då föreningen köpte en lokal på Lasarettsboulevarden. Det var en före detta butik med skyltfönster ut mot gatan där en del alster och gåvor visades till försäljning. Som mest hade föreningen 2 anställda, Majvi Lind och Karin Ekdala, som skötte det administrativa arbetet. Senare delen av 90-talet gick flytten till Handicampen. Synskadades Vänner i Kristianstads län bidrog till inköp av t.ex. kopiator och mikrofoner. De bjöd också medlemmarna till fest på Yngsjö Havsbad varje sommar.

Numera har föreningen ingen egen lokal, men genom sitt medlemskap i ABF finns där lokal till möten och studiecirklar. Vid kamratträffarna får vi inte plats hos ABF, utan hyr in oss på Föreningarnas Hus, där vi alltid har varit stamkunder i Stallet. En rymlig lokal där vi har föreläsare i olika ämnen, såsom kost och hälsa, trygghet och säkerhet i hemmet, hur man skyddar sig mot kriminalitet av olika slag. Öl- vin- och ostprovning har stått på programmet. Musik, sång och även revynummer har roat medlemmarna som gärna tar sig en svängom när det finns plats.

Vid tre tillfällen under året ställer vi till fest, Knutsfest som lyser upp i vintermörkret, sommarfesten som förläggs utomhus och julfesten i december, gör att vi kommer i stämning inför stundande helger.

Två föreningsmöten hålls under året, årsmöte på våren och budgetmöte på hösten. I år hade vi för första gången i föreningens historia gåsamiddag i anslutning till höstmötet, vilket med all säkerhet blir en tradition i fortsättningen.

Den traditionella utfärden i maj har fört oss till Glada Getens gårdsmejeri, vi har varit i hjärtat av Skåne och runt i Kullabygden.

På hösten går vi på syntolkad föreställning på Kristianstad teater, men vår strävan är att få fler syntolkade evenemang såsom konserter, utställningar, sport m.fl. En gång per månad kommer personal från Kristianstads stadsbibliotek till Antis bokcirkel och presenterar nya och gamla böcker. I år har vi börjat med ”Lär känna din stad” vilket innebär besök i olika butiker efter stängningsdags.

Kroppen får sitt genom vattengymnastiken i CSK:s varmvattenbassäng en gång per vecka.

Föreningen är representerad i ABF, Kommunala rådet för funktionsnedsatta i Kristianstad och Bromölla, Skånetrafikens kundråd, HSO i Kristianstad, Ledarhundsverksamheten i Skåne och Skånes taltidnings redaktionskommitté. Dessutom har föreningen styrelsemedlemmar i både SRF Skåne och SRF Riks. Allt för att tillvarata medlemmarnas intressen och vidarebefordran av information.

Vi har en välmående och glad förening som ökar antalet deltagare på våra träffar, även medlemsantalet har ökat rejält under de senaste åren.