SRF Lundabygden är en lokalförening inom Synskadades Riksförbund som  består av fem kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund & Staffanstorp.

SRF Lundabygden är en ideell förening av och för synskadade medlemmar. Vi  är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Våra medlemmar är i alla åldrar men det vi har gemensamt är att vi vill förbättra möjligheten för oss synskadade till ett bättre och mer aktivt liv med samma livskvalité som alla andra.

SRF Lundabygden arbetar aktivt, för att ta vara på synskadades intressen. Genom föreningens representation i de kommunala funktionshinder råden. Där vi har möjlighet att påverka och driva våra intressefrågor.    Vi vill åstadkomma ett mer tillgängligt samhälle, där vi synskadade kan vara fullt delaktiga och leva på jämlika villkor med andra.

De flesta människor känner sig osäkra när de drabbas av en synnedsättning och många tror sig inte längre kunna klara av att hantera sin vardagssituation på egen hand. Oavsett om du haft en synnedsättning hela ditt liv eller precis fått en synnedsättning, så är det viktigt att få träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter, få och ge tips som kan underlätta vardagen.

I vår verksamhet ingår också utflykter, fester, syntolkade kulturevenemang, kulturaftnar och SRF träffar med olika teman. SRF Lundabygden erbjuder också föreläsningar, studiecirklar och motionsverksamhet. Mer information om

Vår verksamhet hittar du under Kalendarium och Nyhetsbrev