Synskadades Förening SRF Malmö-Svedala är representerade i Malmö stads funktionshinderråd, Studieförbundet ABF Malmö/Lomma/Burlöv, Malmö Ideella paraplyorganisation (MIP) och Brukarrådet för Öresunds Funkis.