SRF Malmö-Svedala är en intresseorganisation för synskadade i Malmö och Svedala kommuner och tillsammans försöker vi påverka våra beslutsfattare. Du är välkommen att delta på dina egna villkor!

Vårt mål är att medlemmar skall ges tillfälle att diskutera gemensamma angelägenheter, att tillvarata synskadades intressen och bedriva verksamhet som stimulerar till ett aktivt och meningsfullt liv. I vår intressepolitiska verksamhet arbetar vi med frågor som t.ex. färdtjänst och tillgänglighet.