Vi önskar att att alla åldersgrupper hittar till föreningens möten och sammankomster.

Bli medlem genom att fylla i Bli medlem i SRF - Synskadades riksförbund (metamatrix.se) eller kontakta vårt förbundskansli på medlemsservice@srf.nu eller 08-39 91 20.

Vi önskar fler medlemmar i yrkesverksam ålder. Medelåldern i många lokalföreningar tenderar att bli högre och högre, vilket är oroande för lokalföreningarnas överlevnad. I SRF Sydöstra ser vi ändå ljust på framtiden.

Under 2022 hade vi 55 synskadade medlemmar och 19 stödjande.

Välkommen med oss hälsar

Styrelsen för SRF Sydöstra Skåne