Verksamhetsrevisorer 2023-2024

Ordinarie: Katarina Tull 
Ersättare: Vivianne Emanuelsson

Hör av dig till kansliet om du vill ha kontakt med revisorerna, tel 08- 452 22 00.

Den auktoriserade ekonomiska revisionen sköts av revisionsfirman Moore Allegretto som utser en revisor.