Verksamhetsrevisorer 2024-2025

Ordinarie: Vivianne Emanuelsson

Ersättare: Katarina Tull 

Hör av dig till kansliet om du vill ha kontakt med revisorerna, tel 08- 452 22 00.

Den auktoriserade ekonomiska revisionen sköts av revisionsfirman Moore Allegretto som utser en revisor.