Föreningens stadgar beslutas av årsmötet. 

Här kan du ladda ned stadgarna i Word samt PDF