Mötesordförande Anna-Karin Vaz Contreiras står bakom presidiets bord och talar till deltagarna. SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén och mötets sekreterare Gunilla Thomsson sitter på var sida om henne.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Deltagarna på årsmötet sitter och lyssnar.
Deltagarna på årsmötet sitter och lyssnar.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Deltagarna på årsmötet sitter och lyssnar.
Deltagarna på årsmötet sitter och lyssnar.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Deltagarna på årsmötet sitter och lyssnar.
Deltagarna på årsmötet sitter och lyssnar.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Gruppledsagare Lotta Granér och ombudsman Wieslaw Wasowski står och lyssnar.
Gruppledsagare Lotta Granér och ombudsman Wieslaw Wasowski står och lyssnar.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Tomas Wallén överlämnar en chokladask till avgående styrelse- ledamot Amanda Lindberg.
Tomas Wallén överlämnar en chokladask till avgående styrelse- ledamot Amanda Lindberg.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Tomas Wallén överlämnar en chokladask till avgående styrelse- ledamot Ida-Maria Engberg.
Tomas Wallén överlämnar en chokladask till avgående styrelse- ledamot Ida-Maria Engberg.
SRF Uppsala läns årsmöte 2023. Tomas Wallén överlämnar en chokladask till mötesordförande Anna-Karin Vaz Contreiras.
Tomas Wallén överlämnar en chokladask till mötesordförande Anna-Karin Vaz Contreiras.