Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Lokalföreningen är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Filipstads,  Kristinehamns, och Storfors kommuner.  Föreningen är ansluten till SRF Värmlands län.

 

Förening bildades i Filipstad år 1977 under namnet Synskadades förening i Filipstad, ändrade år 1987 namn till SRF lokalförening i Filipstad och 1991 till SRF Filipstad. Förening i Kristinehamn och Storfors bildades år 1977 under namnet Synskadades förening Kristinehamn-Storfors och ändrade år 1991 namn till SRF Kristinehamn-Storfors. Efter samgående mellan dessa föreningar 1 januari 1997 är föreningens namn SRF Östra Värmland.

 

På vår hemsida får du veta mer om föreningens verksamhet.

 

Det finns också ett kalendarie där du kan se vad som är närmast på gång.

 

Förutom det finns länkar om mycket annat.

 

Välkommen att läsa mer om SRF Östra Värmland!